ZAŁĄCZNIK NR 2. PRZEDMIOTY ZABRONIONE

1. BROŃ PALNA

2. NARKOTYKI I POCHODNE W TYM URZADZENIA DO PRODUKCJI I HODOWLI

3. GADŻETY DLA DOROSŁYCH ORAZ MATERIAŁY PORNOGRAFICZNE

4. ARTYKUŁY POLICYJNE (DOT. ODZNAKI,MUNDURY I WYPOSAŻENIE AKTUALNIE UZYWANE PRZEZ SŁUŻBY MUNDUROWE)

5. WYTRYCHY I URZADZENIA DO OTWIERANIA ZAMKÓW

6. RZECZY KRADZIONE LUB Z PRZEMYTU

7. MATERIAŁY WYBUCHOWE I PRZEDMIOTY DO ICH BUDOWY

8. ZWIERZĘTA

9. DOKUMENTY URZĘDOWE, PRAWA JAZDY, PASZPORTY,

10. USŁUGI O CHARAKTERZE SEKSUALNYM

11. DANE OSOBOWE W ZADNEJ POSTACI

12. PRZEDMIOTY UŁATWIAJĄCE ŁAMANIE PRAWA ORAZ LINKI I ODNOSNIKI DO FILMÓW LUB TREŚCI POKAZUJĄCYCH JAK ZBUDOWAĆ LUB UŻYWAĆ DANY PRZEDMIOT ŁAMIĄC PRAWO

13. WYROBY TYTONIOWE I ALKOHOLOWE ZA WYJĄTKIEM FIRM KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ W DANYM KRAJU.

14. CZĘŚCI CIAŁA I SZCZĄTKI LUDZKIE

15. NAGRANIA PIRACKIE (FILMY, MUZYKA I GRY)

16. PODRÓBKI UBRAŃ, PERFUM, BUTÓW , KOSMETYKÓW (NIE DOTYCZY JEŚLI W OPISIE PRZEDMIOTU I TYTULE JEST INFORMACJA ZE NIE JEST TO ORYGINAŁ. TAKI PRZEDMIOT (JEŚLI DOTYCZY)MUSI ZAWIERAĆ TAKIE DANE JAK: NAZWA PRODUCENTA, DATA WAŻNOŚCI ORAZ SKŁAD PRODUKTU.

17. WYROBY MEDYCZNE WYMAGAJĄCE RECEPTY LUB STAŁEGO DOZORU LEKARZA.

18. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I CHEMICZNE WYMAGAJĄCE SPECJALNEGO ZEZWOLENIA.

W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD Z ZAŁĄCZNIKA NR2 KONTO UŻYTKOWNIKA ZOSTANIE ZAWIESZONE ORAZ ZOSTANĄ POWIADOMIONE ODPOWIEDNIE ORGANY ŚCIGANIA.